Somni d’infant

Rescat

Decantador

L’escarbat i la lluna

Rossinyol a la gabia

Terrosset de sucre candi

Formatgera

Fràgil

Paraigua invertit

Jo robot

Assetjada

Bagul i gibrella

Ombra canina

Llums de festa

Vol d’orenetes

Volums

Sentinelles

A la deriva

…indesxifrables