Mans creuades

Entre vidres 1

Entre vidres 2

Entre vidres 3

Entre vidres 4

Interiors

Terrosset de sucre candi 2

Tatuatge

Òxid

Àngel?

600 en ratlla

Ombres xinesques

Falcato

Dosos amunt

Primavera

Tardor

Mans al trombó

Saxo

Esfera

Mel